Rouen Walking Tour- 2018 ~~ Mon., Nov. 5, 2018 - Ray-Penny